Cześć!

Nazywam się Monika i rysuję komiksy. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji o mnie oraz ogólne zasady współpracy. Znajduje się tu również kilka pytań, dzięki którym będę lepiej mogła zrozumieć i wycenić Twoje zlecenie.
A wszystko to po to, byśmy mogli się lepiej poznać przed przystąpieniem do współpracy!

Listę wszystkich serwisów społecznościowych, na których publikuję swoje prace, można znaleźć na mojej stronie. Najważniejszymi miejscami są Artstation i Instagram.

Mówi się, że dobre portfolio to takie, które mówi samo za siebie. Ale jest kilka rzeczy, które bardzo chciałabym podkreślić. Przede wszystkim naprawdę dbam o detale. Nie tylko w kontekście rysowania najdrobniejszych szczegółów, ale ja naprawdę przykładam się do wykonywanej pracy. Wszelkie elementy są starannie projektowane, dbam również o realizm rysowanych obiektów i wszelkich konstrukcji.

Ponadto, gdy już zaangażuję się w dany projekt, to robię to na maxa. Realizując wizję scenarzysty, wspieram go swoją wiedzą i doświadczeniem. Gdy uznam, że jakiś element wymaga dyskusji, to nie waham się, by o tym wspomnieć. Wszak zależy nam na tym samym – na wspólnym zrobieniu naprawdę fajnego projektu.

Tym, co jednak cenię we współpracy najbardziej, jest synergia. Z połączenia dwóch różnych pomysłów i chęci do dyskusji, często pojawia się jakiś trzeci koncept. I to on okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem.

 1. Stawka za jedną stronę w czerni i bieli (bez dymków/liternictwa) zaczyna się od 800zł netto (ok. 984zł brutto z VAT 23%). Zależy ona między innymi od terminu wykonania prac, czy stopnia skomplikowania. Jest to cena za robociznę. Kwestia wyceny autorskich praw majątkowych, to osoby temat i zależy od tego, jakie jest przeznaczenie zleconej pracy.
 2. Zazwyczaj praca nad jedną stroną zajmuje mi ok. 3 dni. Czasem są to 2 dni, jak strona jest "prosta" do narysowania, a czasem nawet 4, kiedy wymaga większego nakładu pracy. W tym czasie poświęcam również sporo uwagi wykonaniu dobrego research'u - szukam odpowiednich zdjęć niezbędnych do wykonania projektu. Jeśli zachodzi taka potrzeba - wykonuję je we własnym zakresie.
 3. Pracuję w następujący sposób: wykonuję cyfrowe szkice (niebieski obrazek) i wysyłam je do akceptacji. Na tym etapie można spokojnie wprowadzać poprawki do kadrów (ale nie więcej niż 2 większe). Po zaakceptowaniu wystawiam fakturę na 50% ustalonej kwoty za cały projekt. Następnie przystępuję do nakładania czerni/lineartu. Po zaakceptowaniu gotowego efektu (tu poprawki mogą dotyczyć jedynie naprawdę drobnych rzeczy) wystawiam fakturę na pozostałe 50% i po opłaceniu wysyłam gotowe pliki w pożądanym formacie. Przy większych projektach możemy się umówić np. na rozliczanie co 5 stron (szkice 5 stron – faktura – lineart tych 5 stron – faktura).
 4. Na wszelkie maile staram się odpowiadać w ciągu 24h. Jednak w ciągu dnia moim priorytetem jest pełne skupienie nad wykonywaną pracą – rysowaniem strony komiksu. Natomiast w weekendy – nie pracuję.
 5. Moją podstawową życiową wartością jest traktowanie innych ludzi z szacunkiem, niezależnie od płci, wyznania, poglądów itp. Jest ona dla mnie ważna również na płaszczyźnie zawodowej. Jeśli Twój scenariusz oraz Twoje wartości są zbliżone do moich – na pewno stworzymy coś fajnego.
 6. Stanowczo jednak odmówię współpracy, jeśli przyjdzie mi narysować stawonogi wszelkiej maści: pająki, robale, czy skorpiony (no, tu możemy się dogadać). Muchy czy motyle nie są tak straszne. Pająki są. Tylko nie pająki.

Publikacje/zlecenia/wybrane prace/informacje:

 • Mój profil na LinkedIn, w którym to można znaleźć wypunktowane publikacje i osiągnięcia.
 • Portal Avalon: wywiad i recenzja komiksu EXIST.
 • "Zeszyty Komiksowe", numery: 24/2017 (plansze komiksu EXIST), 25/2018 (ilustracja), 27/2019 (ilustracja), 29/2020 (okładka, wywiad i krótki komiks).
 • "Superhero Magazyn", numer 1/2018 (ilustracja na plakat), [1], [2].
 • "Komiks i My", numer 1(7)/2018 (plansze komiksu EXIST, okładka)
 • Krótki horror "Toadstools". Scenariusz: Jonathan Chance, czarno-białe plansze, [1], [2].
 • Komiks "Daughter of Titan #2". Scenariusz: Richard Mooney, czarno-białe plansze, [1], [2], [3], [4].
 • Krótka historia wchodząca w skład nadchodzącego numeru antologii "Twisted Dark" od wydawnictwa TPub, czarno-białe plansze oraz rastry, [1], [2].
 • Ilustracja na konkurs WARZONE organizowany przez serwis KITBASH 3D, trzecie miejsce, [1], [2], [3].
 • "Z pasją o mocnych stronach" - odcinek podcastu z moim udziałem, [1]
 • Festiwal Komiksu Niezależnego Złote Kurczaki - główna nagroda w kategorii debiut za 2019 rok i komiks EXIST, [1], [2].

Hi!

My name is Monika and I’m a comic artist from Poland. Here you can find useful information about me and some working terms and conditions. Also, there’re a couple of questions that will help me with understanding your project and estimating the price more precisely.

The list of all my social media accounts can be found on my website. The most important places are Artstation and Instagram.

It's said that having a good portfolio is enough. But I want to emphasize a couple of things. First of all - I do really take care of the details. I mean all the details, not only when I draw every small object on my drawing. I do the best I can. Every single element is composed carefully. I cake care of realism of the objects and constructions I draw.

Moreover, I'm always fully engaged in every project. When I work to make the writer's vision real, I always ready to help with my knowledge and experience. When I realize that some of the elements in a script need to be fixed, I don't hesitate and I tell about this immediately. We have the common goal to achieve - to make the awesome project together.

What makes me very happy about working together is synergy. With our ideas combined, we're able to create something much more powerful.

 1. The page rate starts with 172 USD net (without the tax) for the black and white (without lettering and colors). It depends on the time limit and the level of complexity. This is the price for labor only.
 2. Usually, it takes me about 3 days to finish one page. Sometimes it’s 2 days if the page is “easy” to draw, but sometimes even 4 days, if the page is more complicated. At that time, I also pay a lot of attention to do good research - I look for the reference photos which are necessary to develop the project. If there is a need - I make those photos by myself.
 3. This is my way of working: I prepare sketches (blue image) and send it to you to accept them. In this stage is possible to add some fixes to the panels (no more than 2 big fixes). After accepting the sketches I send the invoice for the 50% of the sum. After that, I start with the linearting. After accepting the final result (only small fixes are possible at this stage) I send the final invoice. The full-size pages will be sent after payment. If the project is really big I can agree to per 5 (for example) pages payment (preparing sketches of the 5 pages – payment – lineart of those 5 pages – payment – and so on).
 4. I really try to answer all your e-mails within 24 hours. But my priority is to fully focus on my job during the workday – drawing the comic page. Moreover, I don't work on weekends. And one more thing - please consider that I live in Poland. Remember about the timezone!
 5. My main rule in life is to treat everyone with respect, irrespective of gender, race, religion etc. This is important to me in my job as well. If your script and your value system are similar to mine – we’ll be able to create something amazing together.
 6. But I categorically refuse to draw arthropods of any kind: spiders, insects or scorpions (ok we can discuss these ones). Flies of butterflies are not that scary. But spiders are. Please, no spiders.

Publications/commissions/selected works/info:

 • My LinkedIn profile with all my publications and achievements.
 • Avalon: interview and EXIST comic review (Polish).
 • "Zeszyty Komiksowe" - Polish comic magazine, issues: 24/2017 (EXIST comic pages), 25/2018 (illustration), 27/2019 (illustration), 29/2020 (cover, interview, short comic).
 • "Superhero Magazyn" - Polish comic magazine, issue 1/2018 (poster illustration), [1], [2].
 • "Komiks i My" - Polish comic magazine, issue 1(7)/2018 (EXIST comic pages, cover)
 • Short horror story "Toadstools". Story: Jonathan Chance, black and white/inked pages, [1], [2].
 • "Daughter of Titan #2" comic. Story: Richard Mooney, black and white/inked pages, [1], [2], [3], [4].
 • Short story as a part of "Twisted Dark" anthology, TPub comic book publisher, black and white/inked pages and tones, [1], [2].
 • KITBASH 3D WARZONE contest illustration, third place, [1], [2], [3].
 • "Z pasją o mocnych stronach" - Polish podcast about StrengthsFinder themes and how I use it as a comic artist, [1]
 • The Golden Chickens Awards - Polish Independent Comicbook Festival - the main price in the category: debut in 2019 - EXIST comic, [1], [2].

monika@laprus.com.pl

⯇ BACK

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc.
Google Analytics uses 'cookies', which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.

How to disable Google Analytics?